Edinburgh Botanical Garden

Royal Botanical Garden Edinburgh

Royal Botanical Garden Edinburg (RBGE) är en park för odling och samling av växter och ett centrum för taxonomi (vetenskapen om indelning och klassificering av organismer) och systematikbestämning. Parken är mycket gammal. Grundades 1670. RBGE är alltså en Botanisk Trädgård, en utställningspark för de växter som berömdheter, växtinsamlare, så kallade "plant hunters", samlat in. Insamlingar efter George Forrest, Ernest Wilson och Joseph Rock finns här. Här har växter genom åren klassificerats bl.a. av James Cullen och David Chamberlain så sent som på 1970-atalet.

Rhododendronplantorna är ordande i en stor avdelning som dominerar parken samt en alpinavdelning med mer lågväxande rhododendron. RBGE innehåller givetvis också en mängd växthus och växter av annat slag än rhododendron.

Bilderna visas som digitala bilder med dator.

För Ditt upplägg för framförande, kontakta mig på  svante.hoge@bahnhof.se             eller 076-2186747 eller 08-59255108.      Tidsåtgång: Ca 60 minuter.     Välkommen!

Rhododendron överst är R.wardii (gul), R.fortunei (rosa)

 
'Susan'
R.russatum
R.orbiculare
R.microgynum
R.adenogynum